رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

مشاوره برای والدین: مراقبت از تعطیلات برای کودکان در کارلسروهه

Thursday, 16 February 2023
18:00

در روز پنجشنبه، 16 فوریه، رویدادی با موضوع “مراقبت از تعطیلات/ اردوهای تعطیلات” برای همه والدینی است که فرزندانی بین شش تا دوازده سال دارند و مایلند پیشنهادات مراقبت تعطیلات در کارلسروهه را بپذیرند.

سخنرانان در مورد پیشنهادات مختلف و امکان تأمین مالی آنها اطلاع خواهند داد، نشان می دهند که کجا می توانند آنها را پیدا کنند و به سؤالات آنها در مورد موضوع تعطیلات پاسخ می دهند.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Anna Kastalion
Jugendhaus Weiße Rose
Otto-Wels-Str 31, 76189 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.