پیشنهادات
پیشنهادات

ساعات اداری فارسی و دری

جمعه 13:00 - 15:00

مشاوره

هر جمعه یک مشاوره به زبان فارسی و دری در کانون حقوق بشر برگزار می شود.
در زمان کرونا: مشاوره از طریق واتس اپ و تماس تصویری

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Saeed Riazati
Menschenrechtszentrum
Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.