رویدادها

رویدادها

روز جهانی زن ۲۰۲۳

Tuesday, 21 May 2024
11:00 am - 2:00 pm

ما می خواهیم روز جهانی زن 2023 را در TOLLHAUS با برنامه ای همه کاره و الهام بخش جشن بگیریم: تحت شعار “این یک دنیای مردانه است”، زنان حوزه های مختلفی را نشان می دهند که در آن به دیدگاه زنان به طور قابل توجهی نیاز است. بحث در مورد موضوعات: “شهر زنان — شهر آینده” — باربارا فردریش، دیپل. معمار در evaplan تعادل کار و زندگی — یک مسئله زنانه؟! “- Evelin Kessel، مدیر تنوع در میشلن آزادی برای زنان در سراسر جهان!” — Lale Akgün، سیاستمدار و نویسنده. به صورت هنری توسط دوتایی هنری-فمینیستی Yolande و Julia و همچنین موسیقیدان Antje Schumacher و گروه کر زنان TafF. ما مشتاق دیدار شما و صحبت با شما هستیم!

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.