رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

تبادل اطلاعات برای مهاجران در مورد “کار، تحصیل و آموزش بیشتر

Wednesday, 5 October 2022

بعد از دوره زبان چه اتفاقی می افتد؟ چگونه یک کارآموزی، شغل پیدا کنم؟ چگونه و از کجا می توانم مدرک خارجی خود را شناسایی کنم؟ سوالات زیادی وجود دارد … در جریان تبادل اطلاعات با کارشناسان مختلف، این امکان را خواهید داشت که در فضایی دوستانه پاسخ بگیرید و تماس برقرار کنید.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.