پیشنهادات

پیشنهادات

برنامه ادغام شغلی در EnBW کارلسروهه

شروع جدید شما با ما: آینده خود را با برنامه ادغام ما برای پناهندگان و مهاجران آغاز کنید . برنامه بعدی در ماه سپتامبر در محل کارلسروهه شروع می شود. ما می خواهیم به پناهندگان و مهاجران علاقه مند فنی دسترسی به دوره کارآموزی بدهیم.

شرکت کنندگان ما در طول برنامه ادغام شغلی سه مرحله را پشت سر می گذارند:

مرحله 1 — کارآموزی

 

مرحله 2 — هنرستان یک ساله فنی-حرفه ای صنعتی

 

مرحله 3 — آموزش فنی

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.