پیشنهادات
پیشنهادات

اتاق در خوابگاه — Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk کارلسروهه

Studierendenwerk Karlsruhe ممکن است به شما کمک کند اتاقی را در یکی از 20 خوابگاه در کارلسروهه و اطراف آن پیدا کنید.

بروشور برای دانلود

گروه هدف: (دانشجویان دانشگاه )
این رویداد رایگان نیست

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.