پیشنهادات

پیشنهادات

یوگا کودکان 4 تا 6 سال در ibz

شنبه
ab 13.01.2024

با Meral Aygün

یوگا کودکان 4 تا 6 سال در ibz

📅 شنبه ها از 1393/01/13

☕ با کافه مادران در اتاق کناری

قیمت
💸 5 یورو برای Unterrichtstunde

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
ibz, Deutsch Türkischer Elternverein Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.