پیشنهادات
پیشنهادات

کافه بین المللی زنان

پنج شنبه 15:30 - 18:00

برای خانم ها

این یک گردهمایی آزاد برای زنان از سراسر جهان است.

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Srima Rau
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.