رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

پشت سر هم آلمانی-اسپانیایی با قهوه

Thursday, 16 November 2023
18:30

پشت سر هم آلمانی-اسپانیایی با قهوه

با افراد جدید آشنا شوید و مهارت های زبان اسپانیایی و آلمانی خود را تمرین کنید!
نوشیدنی های سرد و گرم با قهوه و کاکائو وجود خواهد داشت. و البته یک میان وعده واقعی کلمبیایی.
جای خود را رزرو کنید

قیمت: 8.90 €

نباید از دست داد

گروه هدف: (کسانی که علاقه مند به استفاده از مهارت های زبانی خود در اسپانیایی و آلمانی هستند)
این رویداد رایگان نیست
Lina Duarte
fincaroasters
Augartenstraße 30a, 76137 Karlsruhe — Südstadt

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.