رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

صبحانه در پاییز im ibz

Sunday, 26 November 2023
10:00 - 13:00

صبحانه در پاییز im ibz

به ما سر بزنید و با هم یک صبحانه بخوریم

قیمت:
8 یورو بزرگسالان
5 یورو برای کودکان

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
ibz, Deutsch Türkischer Elternverein Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.