رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

شادی دوچرخه برای کودکان در ناتینگهام-آنلیج

Saturday, 25 February 2023
11:00 bis 13:00

شادی دوچرخه برای کودکان در ناتینگهام-آنلیج

کودکان این فرصت را دارند که ایمنی و مهارت بیشتر در دوچرخه سواری را با سرگرمی زیاد آموزش دهند.

بیا کنار دوچرخه هایت را بیاور!
با اسکوتر و دوچرخه تعادل نیز سرگرم کننده است!

ADFC از الهام بخشیدن به جوانان خوشحال است!

گروه هدف: ,
این رویداد رایگان است
Nottingham-Anlage
Am Mühlburger Tor Haltestelle, 76135 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.