پیشنهادات

پیشنهادات

سرویس مهاجرت جوانان

خدمات مهاجرت جوانان (JMD) IB از جوانان با سابقه مهاجرت بین سنین 12 تا 27 سال در ادغام زبانی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی حمایت می کند.

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Stefanie Santa Ortiz
Internationaler Bund (IB) Baden Jugendmigrationsdienst
Scheffelstraße 11–17, 76135 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.