پیشنهادات
پیشنهادات

بود؟! — گرایش حرفه ای

دوشنبه
زمان با قرار قبلی
سه شنبه 14:00 - 17:00
پنج شنبه 14:00 - 17:00
جمعه
زمان با قرار قبلی

بود؟! — گرایش حرفه ای

برای جوانان بین 15 تا 27 سال

پروژه گشت بود؟! یک خدمات مشاوره و کاریابی مکمل و همراه است. هدف آن جوانان بین 15 تا 27 سال از ناحیه شهر کارلسروهه است که در حال حاضر به سیستم های منظم آموزش، آموزش، اقدامات ارتقای اشتغال یا کار دسترسی ندارند.

کارت پستال برای دانلود

گروه هدف: , (برای جوانان بین 15 تا 27 سال)
این رویداد رایگان است
Nanni Götz
Verein für Jugendhilfe Karlsruhe e.V.
Hans-Sachs-Str. 15, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.