زبان آلمانی را آنلاین بیاموزید

برخی از وب سایت ها امکان یادگیری آنلاین آلمانی را به صورت رایگان ارائه می دهند. در اینجا چند لینک وجود دارد:

زبان آلمانی-اوکراینی و اوکراینی-آلمانی را بصورت آنلاین یاد بگیرید

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.