Пропозиції

Пропозиції

AAW – Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung

AAW про­по­нує:

Інте­гра­цій­ні та мов­ні кур­си, кур­си алфа­ві­ту ¸ мов­ні кур­си з догля­дом за дітьми, мов­ні кур­си, пов’язані з робо­тою : http://www.aaw.de/index.php?id=56&layout=854

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Ulrike Kaiser
AAW – Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung
Griesbachstraße 12, 76185 Karlsruhe

Організатор