Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Різдвя­ний сад Карлсруе

Thursday, 23 November 2023
17 bis 21:30
Sunday, 7 January 2024

Уні­каль­ний сві­тло­вий дизайн у Зоо­ло­гі­чно­му місько­му саду

Різдвя­ний сад Карлсруе

Цієї зими в Карл­сруе не буде похму­ро і тем­но. Різдвя­ний сад при­но­сить сві­тло в тем­ну пору року і запро­шує вас разом насо­ло­ди­ти­ся очі­ку­ва­н­ням Різдва.
Різдвя­ний сад Карл­сруе — це перед­рі­здвя­ний оазис, де дру­зі, коле­ги, пари та вся роди­на можуть про­ве­сти вечір в атмо­сфер­ній та свя­тко­вій атмосфері.
Різдвя­ний сад пере­не­се вас у чарів­ну різдвя­ну кра­ї­ну чудес з числен­ни­ми бли­ску­чи­ми ілюмінаціями.

Спла­нуй­те свою чарів­ну подо­рож, поринь­те у бли­ску­чий світ вогнів та про­ве­діть годи­ни від­по­чин­ку у Різдвя­но­му саду!

Годи­ни роботи

Різдвя­ний сад Карл­сруе від­кри­тий з 23 листо­па­да 2023 року по 07 січня 2024 року з 17: 00 до 21:30. Остан­ній вхід о 20:00.
Різдвя­ний сад зачи­не­ний у насту­пні дні: 27/28 листо­па­да та 24 і 31 гру­дня 2023 року.

Кви­тки

Цільова група: ,
Ця подія не є безкоштовною
Zoologischer Stadtgarten
Nord – Am Festplatz 9 und Süd – Beim Bahnhof­platz 4, 76137 Karlsruhe

Організатор