Пропозиції

Пропозиції

Курс німе­цької мови для професіоналів

Понеділок
Час за домовленістю
Вівторок
Час за домовленістю
Середа
Час за домовленістю
Четвер
Час за домовленістю
П'ятниця
Час за домовленістю

AAW Arbeitskreis für Aus-und Weitebildung eV (AAW Working Group for Training and Continuous Education eV) 

Іммі­гран­ти та біжен­ці, які про­хо­дять про­фе­сій­ну під­го­тов­ку, мають можли­вість прой­ти мов­ний курс, щоб під час навча­н­ня досяг­ти рів­ня В2.
Кур­си фінан­су­ю­ться Феде­раль­ним офі­сом у спра­вах мігран­тів і біжен­ців (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) в рам­ках про­фе­сій­ної під­трим­ки німе­цької мови (DeuFöV) і є без­ко­штов­ни­ми для допу­ще­них учасників.
Основ­на мета кур­су – дати вам мов­ну впев­не­ність, щоб добре справ­ля­ти­ся у сво­є­му про­фе­сій­но­му сере­до­ви­щі та сте­жи­ти за уро­ка­ми в ПТУ. Основ­на ува­га буде зосе­ре­дже­на на розу­мін­ні текс­ту, ауді­ю­ва­н­ня та письмо­вій мові.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Dr. Martina Maurer-Wengorz
AAW Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung e.V.
Griesbachstr. 12, 76185 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.