Пропозиції

Пропозиції

Від жін­ки до жінки

Онлайн-курс роз­мо­ви – вівторок

Ви вже роз­мов­ля­є­те німе­цькою? Чи хоті­ли б ви пого­во­ри­ти з інши­ми жін­ка­ми німецькою?
— Тоді це пра­виль­не місце для вас!

Зараз курс про­хо­дить онлайн і без догля­ду за дітьми. Після реє­стра­ції ви отри­ма­є­те поси­ла­н­ня для участі.

Реє­стра­ція
Еле­ктрон­на пошта: preissler@dw-karlsruhe.de
Теле­фон: 0721/20397–204

Вів­то­рок: 14:00 — 15:15

Четвер: 10:00 — 11:15

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.