Пропозиції

Пропозиції

Без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1

Понеділок 9:00 - 12:15
Вівторок 9:00 - 12:15
Середа 9:00 - 12:15
Четвер 9:00 - 12:15
П'ятниця 9:00 - 12:15

для біжен­ців, заці­кав­ле­них у навчан­ні з хоро­шим рів­нем B2 

DHBW Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ний курс німе­цької мови C1 для біжен­ців і шука­чів при­тул­ку, які бажа­ють навча­ти­ся, три­чі на тиждень вран­ці, почи­на­ю­чи з черв­ня 2018 року. У цьо­му кон­текс­ті можна скла­сти мов­ний іспит telc German C1. Також є можли­вість від­ві­ду­ва­ти лекції в яко­сті запро­ше­но­го аудитора.
Ми буде­мо раді про­кон­суль­ту­ва­ти вас щодо різних можли­во­стей навча­н­ня в DHBW та пере­ві­ри­ти, чи вико­ну­ю­ться необ­хі­дні умо­ви. Ми також раді допо­мог­ти вам нала­го­ди­ти кон­та­кти з компаніями.
Кон­суль­та­ція від­бу­ва­є­ться по поне­діл­ках та сере­дах, офіс D428 з пані Кор­ду­лою Стюарт.

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Frau Kordula Stewart
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Erzbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.