İş fik­ri­ni­zi geliş­tir­mek için 3 aylık onli­ne program!

Friday, 1 September 2023
Thursday, 30 November 2023

SINGA İş Labo­ra­tu­va­rı İş fik­ri­ni­zi geliş­tir­mek için 3 aylık onli­ne prog­ram! Alman­ya­’­da yeni­si­niz, ken­di işi­ni­zi kur­mak isti­yor­su­nuz ama bu süreç­te ken­di­ni­zi kay­bol­muş mu his­se­di­yor­su­nuz? Busi­ness Lab, 01 Eylül 2023 tari­hin­den daha faz­la okuyun