Hizmetler

Hizmetler

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil toplantısı

Çarşamba 15:00 - 16:45

İlk­ok­ul öğren­ci­le­ri için dil toplantısı

Karls­ru­he­’­de­ki çocuk­la­rı­nız için bir bağ­lan­tı bul­mak, yeni arka­daş­lar­la tanış­mak ve Alman­ca öğren­mek için yar­dı­ma ihti­ya­cı­nız var­sa, doğ­ru yere geldiniz!

  • Yaban­cı dil ola­rak Alman­ca pra­tik yapmak/öğrenmek/okumak/konuşmak
  • Inner Whe­el Kulü­bü gönül­lü­le­ri tara­fın­dan göze­tim ve rehberlik
  • 1. sınıf­tan (okul önce­si için de) 6. sını­fa kadar olan çocuk­lar için
  • Ücret­siz

İlg­il­en­iy­or musu­nuz? Lüt­fen bizi ara­yın veya bize bir e‑posta yazın.

Hedef kitlesi: Çocuklar
Bu davet ücretsizdir
Frau Buna-Ghe­org­he
ibz — Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.