Hizmetler

Hizmetler

Kadın­dan Kadına

Çocuk Bakı­mıy­la bir­lik­te soh­bet kurs­la­rı- Çarşambaları

Biraz Alman­ca bili­yor musu­nuz? Baş­ka kadın­lar­la Alman­ca konuş­mak mı isti­yor­su­nuz? O zaman doğ­ru yerdesiniz!

Çocuk­la­rı­nı­zı da bu kurs­la­ra bir­lik­te geti­re­bi­lir­si­niz. Onla­ra kurs süre­sin­ce bakılacaktır.

Anmeldung/başvuru/inscripción/registrazione/înscriere/prijava/регистрация/ تسجيل

E‑Mail: ramme-karadag@dw-karlsruhe.de

Tele­fon: 0721 – 167 295

Hedef kitlesi: women
Bu davet ücretsizdir
Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.