Cur­suri de vară de ger­ma­nă pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Cur­suri inten­si­ve de vară cu exa­me­ne fina­le cer­ti­fi­ca­te B1 sau mai mult Gru­pul țin­tă este for­mat în prin­ci­pal din ado­les­cenți (de la 15 ani) și tineri adulți cu cunoș­tin­țe de lim­ba Citiți mai mult

Expo­zi­ția KITA — Cău­tăm mode­le de urmat pen­tru micii eroi în devenire

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

Expo­zi­ția KITA, în cău­ta­re de mode­le de urmat pen­tru micii eroi în deve­ni­re Doriți să lucrați cu copi­ii? Cere­rea mare de lucră­tori cali­fi­cați și per­spec­ti­ve­le bune de vii­tor des­chid o Citiți mai mult