Oferte

Oferte

CAMERA DE JOACĂ de iarnă

În tim­pul sezo­nu­lui rece, copi­ii au mai puți­ne oport­u­ni­tăți de a se juca afa­ră. După o pau­ză din cau­za pan­de­mi­ei, echi­pa Karl­sru­he a pro­gra­mu­lui fede­ral „Kita-Ein­sti­eg: Brü­c­ken bau­en in frühe Bil­dung” va orga­ni­za din nou SPIELZIMMER de iar­nă din 8 noiem­brie 2021. Aco­lo, copi­ii se pot juca cu părin­ții lor și între ei. Părin­ții întâl­nesc alți părinți aici, pot face noi con­tac­te și schimb de idei. În acest timp, spe­cia­liș­tii „Kita-Ein­sti­eg” vă sfă­tu­iesc cu pri­vi­re la posi­bi­li­tă­ți­le de îngri­ji­rea copi­i­lor – gră­di­ni­țe, cre­șe .

Sala de joa­că de iar­nă din Nor­th City:
Luni, 8 noiem­brie 2021 — 28 mar­tie 2022
9:30 până la 11:30
Adre­să: Schü­ler­hort, Rho­de-Island-Allee 88, 76149 Karlsruhe

Tele­fon: 0151 11413992
E‑mail: brueckenbauen@sjb.karlsruhe.de

Nor­ds­ta­dt: Pos­terCard

 

Sala de joa­că de iar­nă Sou­th Town:
Marți, 9 noiem­brie 2021 — 29 mar­tie 2022
9:30 până la 11:30
Adre­să: Kin­der- und Jugen­dha­us, Augar­ten­stra­ße 21, 76137 Karlsruhe

Tele­fon: 0177 2881128 și 0171 1845349
E‑mail: brueckenbauen@allerheiligen-ka.de,
silke.teltscher@reha-suedwest.de

Süds­ta­dt: Pos­terCard

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 ani

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.