Oferte

Oferte

Întâl­ni­re ling­vis­ti­că pen­tru ele­vii de școa­lă primară

Miercuri 15:00 - 16:45

Întâl­ni­re ling­vis­ti­că pen­tru ele­vii de școa­lă primară

Dacă vrei să găsești o legă­tu­ră pen­tru copi­ii tăi în Karl­sru­he, să cunoști pri­e­te­ni noi și ai nevo­ie de aju­tor pen­tru a învă­ța ger­ma­nă, ai ajuns la locul potrivit!

  • Practicați/învățați/citiți/vorbiți lim­ba ger­ma­nă ca lim­bă străină
  • Supra­ve­ghe­rea și îndru­ma­rea de către volun­ta­rii Clu­bu­lui Inner Wheel
  • Pen­tru copii de la cla­sa I (și pen­tru pre­ș­co­lari) până la cla­sa a VI‑a.
  • Gra­tu­it

Sun­teți inte­re­sat? Vă rugăm să ne sunați sau să ne scri­eți un e‑mail.

Grupul țintă: copii
Acest eveniment este gratuit
Frau Buna-Ghe­or­ghe
ibz — Karlsruhe
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.