Oferte

Oferte

Ofer­te spor­ti­ve integrative

Pen­tru toate

În cadrul ofer­te­lor spor­ti­ve inte­gra­toa­re, Biro­ul pen­tru Școli și Sport, în cola­bo­ra­re cu par­te­ne­rii săi de coo­pe­ra­re, ofe­ră o gamă vari­a­tă de spor­turi pen­tru toți. Sco­pul tutu­ror măsu­ri­lor este de a faci­li­ta pro­ce­sul de inte­gra­re prin inter­me­di­ul ofer­te­lor de exer­ci­ții fizi­ce și spor­ti­ve ușor acce­si­bi­le și gratuite.

Pli­ant de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Hans Kyei
Sta­dt Karl­sru­he Schul- und Spor­tamt, Abte­i­lung Sport
Blu­men­stra­ße 2a, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.