Što ima novog? Kalen­dar doga­đa­nja u Karlsruheu

Tuesday, 31 December 2024

Što ima novog?  Kalen­dar doga­đa­nja u Kar­l­sru­heu Kalen­dar doga­đa­nja gra­da Kar­l­sru­hea pru­ža pre­gled — goto­vo — sve­ga što se doga­đa u Kar­l­sru­heu. 📆 Na doga­đa­nja ovdje Kar­l­sru­he entdecken.erleben.besuchen Kar­l­sru­he Touri­smus GmbH vidi više

Pli­va­nje — Druženje

Thursday, 18 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 25 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 1 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 6 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 8 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 13 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 15 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 20 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 22 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 27 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 29 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 5 September 2024
17:00 - 19:45

Pli­va­nje — Dru­že­nje  🏊🏼‍♀️ Sva­kog čet­vrt­ka grad Kar­l­sru­he nudi vam doga­đaj Dru­že­nje kroz sport – pli­va­nje. VREMENA : Dje­ca i tinej­dže­ri do 18 godi­na od 17:00 do 18:30. Odras­li (od vidi više

Oblak — Otvo­re­nje izložbe

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Oblak — Otvo­re­nje izlož­be Ono što se ina­če odvi­ja u poza­di­ni ili na vrhu sli­ke, u rado­vi­ma Lane Aro­ur pre­la­zi u sre­di­nu i prvi plan: obla­ci. To su deli­kat­ne foto­gra­fi­je vidi više