Ponude

Ponude

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda 15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjesto!

  • Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki kao stra­ni jezik
  • Nad­zor i vod­stvo volon­te­ra Inner Whe­el Cluba
  • Za dje­cu od 1. raz­re­da (i za pred­škol­ce) do 6. razreda
  • Bes­plat­no

Jesi li zain­te­re­si­ran? Nazo­vi­te nas ili nam piši­te e‑mailom.

Ciljna skupina: dijete
Ovaj događaj je besplatan
Frau Buna-Ghe­or­g­he
ibz — Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.